esurvey.gr esurvey.gr - E-Survey | ?ρευνα Μ?τρηση? Ικανοπο?ηση? Πελατ?ν σε πραγματικ? χρ?νο

esurvey.grWebsite Profile

Title: E-Survey | ?ρευνα Μ?τρηση? Ικανοπο?ηση? Πελατ?ν σε πραγματικ? χρ?νο
Keywords: survey,questionaire,research,promote,cloud,platform,tablet,reports,android
Description:Mobile survey in real time
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

esurvey.gr Information

Website / Domain:esurvey.gr
Website IP Address:148.251.34.173
Domain DNS Server:ns570.trustservers.gr,ns571.trustservers.gr

esurvey.gr ranks

Alexa Rank:7359497
EveryoneDomain Rank:2
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

esurvey.gr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$2,451
Daily Revenue:$6
Monthly Revenue:$201
Yearly Revenue:$$2,451
Daily Unique Visitors:618
Monthly Unique Visitors:18,540
Yearly Unique Visitors:225,570

esurvey.gr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding,User-Agent
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control no-cache, private
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache/2
Date Sun, 21 Oct 2018 11:47:10 GMT

esurvey.gr WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
survey 7 1.59%
questionaire 0 0.00%
research 0 0.00%
promote 0 0.00%
cloud 0 0.00%
platform 1 0.30%
tablet 5 1.13%
reports 6 1.59%
android 0 0.00%

esurvey.gr Similar Website

Domain WebSite Title
xnews.gr XNEWS - Ειδ?σει? σε πραγματικ? χρ?νο
gothess.gr XNEWS - Ειδ?σει? σε πραγματικ? χρ?νο
alldaynews.gr Alldaynews.gr - Alldaynews.gr - Ειδ?σει? σε πραγματικ? χρ?νο. Καθημεριν? ν?α απ? την Ελλ?δα και τον...
seismoi.gr www.seismoi.gr | Η σεισμικ?τητα σε πραγματικ? χρ?νο
dete.gr dete | Ενημ?ρωση σε χρ?νο dt
driveandtravel.gr Drive & Travel – Σε χρ?νο dt | Drive & Travel - Σε χρ?νο dt
tsarouchas.eu Αφο? Τσαρουχ? | Μεταπο?ηση λαχανικ?ν σε ?λμη
affidea.gr Ραντεβο? σε Μαγνητικ? Τομογρ?φο | Υπερηχοτομογραφ?α | Αξονικ? Τομογρ?φο | Μαστογραφ?α | Μ?τρηση Οστ...
dikaiologitika.gr Dikaiologitika News – Γιατ? η επικαιρ?τητα ?χει πραγματικ?? ειδ?σει? και χρ?σιμα ν?α
fastferries.com.gr FastFerries | Ραφ?να | ?νδρο? | Τ?νο? | Μ?κονο? | Ν?ξο?
karaferis.gr ?ρευνα και μ?θηση
organametrisis.gr ?ργανα Μ?τρηση? - Τριανταφ?λλου – ?ργανα Μ?τρηση? | Τριανταφ?λλου
eac.com.cy ΑΗΚ - Εξυπηρ?τηση Πελατ?ν
metaxeirismenos.gr Metaxeirismenos.gr - Τα π?ντα σε μεταχειρισμ?να και οχι μ?νο
microkosmos.gr microkosmos - Οι πιο μικρ?? τιμ?? σε βρεφικ? ε?δη μ?νο με ?να click !
eleutherosxronos.gr Ελε?θερο? Χρ?νο?
lafkos.gr Λα?κο?, Ν?τιο Π?λιο, Παραδοσιακ? Χωρ?ο Για Διακοπ?? ?λο Το Χρ?νο
geonoma.gov.cy Μ?νιμη Κυπριακ? Επιτροπ? Τυποπο?ηση? Γεωγραφικ?ν Ονομ?των - ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

esurvey.gr Alexa Rank History Chart

esurvey.gr aleax

esurvey.gr Html To Plain Text

E-Survey | ?ρευνα Μ?τρηση? Ικανοπο?ηση? Πελατ?ν σε πραγματικ? χρ?νο Toggle navigation APP ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ESTAFF ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ENG GR Μ?νο το 4% των δυσαρεστημ?νων πελατ?ν κ?νουν παρ?πονα. Το υπ?λοιπο 96% απλ? π?ει κ?που αλλο? και δεν επιστρ?φει ποτ?. Κ?ντε την ?ρευνα για την ικανοπο?ηση των πελατ?ν σα? ε?κολα και γρ?γορα. Ακ?μα και χωρ?? σ?νδεση στο Internet. ?ρευνα και Αξιολ?γηση μ?σω Tablet Ε?ναι ικανοποιημ?νοι οι πελ?τε? σα?; Π?? βλ?πουν την επιχε?ρησ? σα?; ?χετε αξιολογ?σει την επιχε?ρησ? σα?; Ποι? ε?ναι τα δημογραφικ? χαρακτηριστικ? των πελατ?ν σα?; Φτ?νουν τα παρ?πονα στα αυτι? σα?; 15 Μ?ρε? Δωρε?ν ΤΙ ΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ E-SURVEY? ΕΥΚΟΛΙΑ Τοποθετε?στε το tablet σε σημε?ο τη? επιχε?ρησ?? σα? ?που εχει ε?κολη πρ?σβαση ο πελ?τη? σα? (π.χ. κοντ? στο ταμε?ο, στο χ?ρο υποδοχ??). Αν δεν υπ?ρχει σ?νδεση στο internet στο σημε?ο η εφαρμογ? αποθηκε?ει ?λε? τι? απαντ?σει? και τι? ανεβ?ζει ?ποτε επιθυμε?τε. ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΛΟΤΗΤΑ Ε?κολο, καθαρ? και διαδραστικ? περιβ?λλον για να απαντ?σουν οι πελ?τε? σα? σε λιγ?τερο απ? 1 λεπτ?. Με πολλο?? διαφορετικο?? τ?που? ερωτ?σεων (να?/?χι, βαθμολογ?α 1-10, αστ?ρια, φατσο?λε?, προεπιλεγμ?νε? απαντ?σει?, ε?ρο?, ανοιχτο? τ?που). 15 Μ?ρε? Δωρε?ν ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Συλλογ? δεδομ?νων ?μεσα, σε πραγματικ? χρ?νο, και ασφαλ?? περιβ?λλον (SSL) για την προστασ?α των δεδομ?νων Δημιουργ?α γραφημ?των για ε?κολη αν?λυση και αν?γνωση αποτελεσμ?των DOWNLOAD ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ? ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ?ντε login απ? το PC σα? στη WEB εφαρμογ?. Δημιουργ?στε ε?κολα και γρ?γορα τι? ?ρευν?? σα? και ενημερ?στε ?μεσα τα tablets ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗ Συλλογ? δεδομ?νων σε πραγματικ? χρ?νο ΑΝΑΛΥΣΗ Προβολ? αποτελεσμ?των, reports, απ? ?λα τα σημε?α τη? επιχε?ρησ?? σα?? μ?σω τη? WEB εφαρμογ?? 15 Μ?ρε? Δωρε?ν ΤΙΜΕΣ ΑΠΛΗ 1 ?δεια χρ?ση? 1 ?ρευνα Πολλαπλ?? ερωτ?σει? Απερι?ριστε? απαντ?σει? Reports Υποστ?ριξη 15 Μ?ρε? Δωρε?ν STANDARD 1 ?δεια χρ?ση? Πολλαπλ?? ?ρευνε? Απερι?ριστε? ερωτ?σει? Reports Εξαγωγ? reports Υποστ?ριξη 15 Μ?ρε? Δωρε?ν ENTERPRISE Πολλαπλ?? ?δειε? χρ?ση? Πολλαπλ?? ?ρευνε? Απερι?ριστε? ερωτ?σει? Απερι?ριστε? απαντ?σει? Reports απ? πολλαπλ? σημε?α Εξαγωγ? reports Υποστ?ριξη 15 Μ?ρε? Δωρε?ν ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ Previous Next ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ Μ?τρηση ικανοπο?ηση? πελατ?ν σε πραγματικ? χρ?νο Ημερησ?α Το κυτ?ο παρπ?νων σε ?να tablet Πρ?το Θ?μα Μ?τρηση τη? γν?μη? των πελατ?ν μ?α? επιχε?ρηση? σε τρ?χοντα χρ?νο Startupper Καλ?τερε? Υπηρεσ?ε? / Προ??ντα μ?σω του ESURVEY Youthplatform Ε?ναι οι πελ?τε? μα? ικανοποιημ?νοι; Startup.gr Κυτ?ο παραπ?νων σε ?να tablet! Newmoney.gr Το κυτ?ο παραπ?νων Esurvey.gr Ελευθερια Previous Next ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ E-SURVEY; ΕΙΣΟΔΟΣ Επικοινων?α Αθ?να, Ελλ?δα E-MAIL US help@esurvey.gr ΑΠΟΣΤΟΛΗ Copyright ? 2014 eSurvey, All rights reserved

esurvey.gr Whois

Domain Name: ESURVEY.GR


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en